Studia na kierunkach informatycznych

Jak wiemy mamy do czynienia z wieloma kierunkami studiów. Dla przykładu można tu wyróżnić kierunki humanistyczne takie jak na przykład historia lub kierunki ścisłe takie jak na przykład fizyka czy chemia. W niniejszym artykule powiemy nieco o jeszcze innym kierunku ścisłym, a mianowicie o informatyce. Kiedyś na początku swojego istnienia informatyka była częścią składową matematyki. Z czasem dyscypliny te rozdzieliły się i obecnie stanowią dwie oddzielne gałęzie nauk ścisłych. Nadal jednak pozostają w dość silnym związku. Matematyka dostarcza podstaw teoretycznych do działania informatyce. Tak czy inaczej możemy zaznaczyć, iż informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji, a także technologiami oraz systemami służącymi do przetwarzania takowych informacji. Poza tym informatyka jest oddzielnym kierunkiem studiów. Możemy mieć do czynienia z różnymi kierunkami studiów informatycznych, ponieważ współczesna informatyka to bardzo rozległe pojęcie. Jako przykład możemy tu podać budowę komputerów oraz programowanie. Informatyka to również szeroko pojęta gałąź gospodarki. I w tym kontekście możemy dostrzec kierunki studiów informatycznych lub z informatyką powiązanych. Wiele działów współczesnej informatyki powiązanych jest w mniejszym lub też większym stopniu z Internetem i wszystkim, co z nim się może wiązać. Interesującym działem informatyki jest tak zwana sztuczna inteligencja zajmująca się symulowaniem inteligencji przy użyciu komputerów.

Hej! Mam na imię Marian i zajmuje się techniką od wielu, wielu lat. Decyzja o tym blogu powstała bardzo spontanicznie, lecz mam nadzieję, że zostanę tu na dłużej. Postaram się Wam opisać moje życie w tych wpisach. Pozdrawiam